Automatisering av ledningsanvisning med Eningos plattform

Eningo AB

2022-02-19

Ledningsanvisning syftar på processen att identifiera och märka var ledningar finns i marken. Märkningen görs med sprayfärg eller färgade flaggor på pinnar vars färger representerar de olika typerna av ledningar.

De vanligaste märkta ledningarna är:

  • Fiber
  • Elektricitet
  • Gas
  • Värme
  • Kyla
  • Dricksvatten
  • Spillvatten
  • Dagvatten
  • Telefon

Dagens ansträngningar för att skydda ledningarna från avgrävning fokuserar på att sprida vetskapen om tjänster som Ledningskollen och har under det senaste decenniet resulterat i en årlig ökning av ärenden skapade på Ledningskollen med 10%. Detta har haft en positiv påverkan genom att effektivisera processen genom att erbjuda en portal för ärenden istället för att behöva kontakta individuella ledningsägare utifrån byggarbetsplatsens lokalisering. Det här även lett till en minskning av avgrävningar. Med ökad vetskap och användning av tjänsten ökar även antalet ärenden som ledningsägarna måste behandla och med det växer även kostnaden som krävs för att erbjuda tjänsten. Detta beror på att tjänsten är starkt beroende av manuellt arbete inom både administration och leverans. Och i den största delen fall blir leveransen inte dokumenterad vilket resulterar i oklarhet vid olycksfall. I Sverige står ledningsägarna för kostnaden av denna tjänst och den ansökande betalar sällan för den.

I Sverige inleds processen genom att den ansökande loggar in på sitt konto på Ledningskollen och fyller i ett formulär. Detta formulär innehåller information om var projektet är lokaliserat samt dess storlek vilket representeras av en polygon ritad på en karta. Ledningskollen vidarebefordrar sedan ärendet via mejl till ledningsägarna med intresseområde som korrelerar med projektområdet. Dessa intresseområden skapas av ledningsägarna genom att de loggar in på sina respektive konton i Ledningskollen. På ledningsägarnas sida tas detta mejl emot av en ledningskoordinator eller ett supportteam som använder polygonen i ansökningen och passar den till deras GIS-data. Om det finns ledningar i området extraherar koordinatorn dessa kartor och ger svar till ansökaren med kartan samt informerar att en fälttekniker kommer åka ut till projektplatsen inom några dagar och markera ut var ledningarna går. Detta fungerar sedan som en guide åt byggföretaget för säkert grävande.

På grund av långa ledtider, från tre till åtta dagar, ställs grävmaskinisterna inför ett svårt val av att antingen åsamka sig höga kostnader då maskinerna står oanvända i beredskap eller att ta risken och gräva utan markeringar för ledningarna och därmed riskera operatören och infrastrukturens säkerhet. Med tanke på den ökande trenden av ärenden för ledningsanvisning är ökade ledtider endast en tidsfråga då skicklig arbetskraft blir sällsynt och därmed dyrt. I andra ord så kan dagens process inte trappas upp. Detta för oss till varför Eningos plattform skapades.

Vår mission, att nyttja molnbaserad mjukvara för att automatisera ledningsanvisningsprocessen, gör det möjligt att eliminera ledtiderna och hålla kostnaderna hållbara. Det gör det även möjligt att hantera tyngre arbetsbördor eller ärenden med den aktuella arbetskraften tillgänglig med ledningsnätsoperatörerna.

Två huvudtrender som tillåter oss att bygga en sådan här plattform idag är:

1.     Ökande digitalisering av underjordiska ledningar.

2.     Ökande införande av GNSS-aktiverade kontrollsystem installerade på grävmaskiner.

En ineffektiv och dyr ledningsanvisningstjänst leder inte bara till konsekvenser för ledningsägarna, utan även för samhället i stort. En omfattande studie av forskare från School of Engineering vid Birminghams Universitet i Storbritannien har uppskattat de associerade kostnaderna åsamkade av ledningsägarna (direkta kostnader), tredjehandsleverantörer (indirekta kostnader) och socialkostnader. Studien fann att förhållandet mellan indirekta + sociala kostnader i förhållande till direkta kostnader av reparationer är 29:1. Detta innebär att för varje 1000 SEK som spenderas för att reparera kablar åsamkas 29 000 SEK i indirekt/leverantör och sociala kostnader.

Eningos mål att automatisera leveransprocessen av ledningsinformation till grävmaskiner grundar sig i förståelsen av båda sidorna av problemet. Vårt team, med många år av erfarenhet i ledningsanvisning samt samarbeten i flertalet byggprojekt, har en djup förståelse för området och en välbehövlig insikt i industrin för att kunna förstå problemet i sin helhet. Och vi har fångat in denna kunskap och erfarenhet i vår Ledningsplattform som eliminerar ledtider, kostar en bråkdel av dagens anvisningstjänsters kostnad och erbjuder fullständig spårbarhet genom loggar och dokumentation såsom bilder och statusuppdateringar.

Vill du veta mer om blogginlägget?

Vi vill gärna ha en dialog med dig, fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.
Eller kontakta Joel direkt!
Tack! Ditt meddelande har tagits emot!
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades.

Gillade du vårt inlägg?

Dela gärna på sociala medier och hjälp oss sprida ordet om Eningo!

NYFIKEN?

Kontakta oss

Vi återkommer till dig så snart vi kan!

Maila till oss

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.