Svenska

Ledningsanvisning

AUTOMATISERAD

Eningos Ledningsplattform tar bort ledtider och
minskar kostnader gällande ledningsanvisningar.
Genom enkel och snabb tillgång till kartunderlag
automatiserar Eningo arbetet för koordinatorer och
reducerar markant fältteknikernas arbetsbelastning
samt behov av fysiska utsättningar i fält.

Ledningar skadas
varje timme...

Vår vision är att minska störningar, sänka kostnader och öka säkerheten vid grävarbeten av samhällskritisk infrastruktur.

...vi har lösningen

Eningo - Utility Platform

ENINGOS
LEDNINGSPLATTFORM

Eningo Ledningsplattform är helt inriktat på att förenkla hanteringen av ledningsanvisningsärenden. Där hela den administrativa processen med att fram kartunderlag som tidigare gjordes manuellt av en koordinator, nu blir helt automatiskt. Plattformen kopplas direkt mot er GIS-data och Ledningskollen via API. De upprättande underlagen distribueras därefter direkt till frågeställare samt era fälttekniker.

Eningo OFFICE

Uppföljning och spårbarhet i varje ärende

Eningo OFFICE hanterar behörigheter, upprättande av regler samt uppföljning av ärenden. Alla ärenden och tillhörande information som inkommer genom Ledningskollen samt alla aktiviteter förknippade med utförandet av ärendet sparas och visualiseras på ett enkelt och överskådligt sätt i Eningo Office. På så sätt förenklas uppföljning av specifika ärenden vid exempelvis frågor eller tvister med frågeställare. Det ger även möjlighet att följa upp verksamheten på övergripande nivå för att se trender och förenkla verksamhetsplanering.

Eningo -Office
Eningo - Manage

Hantera

+ Tar bort behovet av att manuellt hantera ärenden från Ledningskollen.

+ Spårbarhet av varje ärende från Ledningskollen.

Eningo - Assign

Tilldela

+ Automatisk distribution av arbetsorder till fälttekniker.

+ Enklare kommunikation mellan koordinatorer och fälttekniker.

Eningo - Traceability

Spåra

+ Enkelt att följa upp all information och aktiviteter förknippat med utförandet av ledninsanvisningsärendet.

+ Dokumentation av bilder, aktivitetslogg, kommunikation och anteckningar m.m.

Eningo FIELD

Förenklad distribution av arbetsorder till fälttekniker

Eningo FIELD är en fält app byggd för att förenkla arbetet för fälttekniker som utför ledningsanvisning samt för att möjliggöra automatisk dokumentation och uppföljning av ledningsanvisningsärenden. Varje fälttekniker får ett personligt konto som krävs för att komma åt sina ärenden. Detta säkerställer att enbart behöriga personer får tillgång till informationen samt möjliggör spårbarhet.

Eningo - Field
Eningo - Deliver

Distribuera

+ Appen samlar på ett användarvänligt sätt tilldelade ärenden och tillhörande underlag.

+ Möjlighet att få all relevant information för att kunna utföra arbetet ute på fält.

Eningo - Document

Dokumentation

+ Möjlighet att dokumentera ärendet med bilder och anteckningar.

+ Loggförande av utförda aktiviteter för uppföljning.

Eningo - Visualise

Visualisera

+ Dynamisk ledningskarta.

+ Möjlighet att få GIS-filer i DXF format.

Eningo DiG

Direkt delning av inmätta ledningar till grävmaskiner

Eningo DiG är ett ledningssystem för byggprojekt där projektledare idag enkelt kan distribuera filer till olika grävare som utför jobbet. Genom att som ledningsägare koppla sig mot Eningo DiG kan ledningskartor associerade med förfrågningar av ledningsanvisningar skickas direkt till gräventreprenörens maskinstyrningssystem. Detta minskar behovet av fysisk utsättning i fält av ledningsägarens fälttekniker och reducerar därmed er kostnad samt minskar ledtider för  gräventreprenören.

Eningo - AR
Eningo -Visualise

Distribuera

+ Direkt delning av maskinsstyrningsfiler på inmätta ledningar till grävmaskiner.

+ Hanterar XML, DXF, SHP, m.fl.

Eningo -Reduce costs

Minska kostnad

+ Minskar behov av fysisk utsättning i fält.

+ Reducerar kostnad samt ledtider för gräventreprenören.

Eningo - Decentralise

Helautomatisering

+ Helautomatiserad ledningsanvisning.

+ Minskar störningar, sänka kostnader och öka säkerheten vid grävarbeten av samhällskritisk infrastruktur.

Vad säger våra
kunder?

"Det är lätt att vara konservativ och vilja arbeta som man alltid gjort, saker ser ofta svårare ut än vad det är. Det som har överraskat är hur enkelt och smidigt det fungerar"

Jonas Helldal

Fälltekniker, Falkenbergs Energi

"Automation av ärendehanteringen har reducerat vår arbetsbörda markant och reducerat kostnader för både oss och våra kunder. Den spårbarhet som plattformen erbjuder möjliggör även att vi alltid kan säkerställa hög kvalitet i arbetet."

Mattias Lindqvist

Projektledare, North Projects

”Eningos plattform har gjort att vi fått en mycket bättre översikt på våra förfrågningar på ledningsanvisning och en spårbarhet i varje ärende som vi inte haft tidigare.”

Anders Åhmark

Öckerö Nät

Skapar värde för våra kunder

Eningo - Owners

Ledningsägare

+ Minskad kostnad för ledningsanvisningsärende
+ Skyddar er infrastuktur mot avgrävningar

Eningo - Companies

Byggindustrin

+ Tar bort ledtider för ledningsanvisning
+ Öka säkerheten vid grävarbeten

Eningo -Private

Privatpersoner

+ Ledningsanvisning direkt via mobilen
+ Underlätta grävarbete

Vad säger våra partners?

"Det är lätt att vara konservativ och vilja arbeta som man altid gjort, saker ser ofta svårare ut än vad det är. Det som har överraskat är hur enkelt och smidigt det funderar. "

Jonas Helldal

Fälltekniker, Falkenbergs Energi

"Automation av ärendehanteringen har reducerat vår arbetsbörda markant och reducerat kostnader för både oss och våra kunder. Den spårbarhet som plattformen erbjuder möjliggör även att vi alltid kan säkerställa hög kvalitet i arbetet."

Mattias Lindqvist

Projektledare, North Projects

”Eningos plattform har gjort att vi fått en mycket bättre översikt på våra förfrågningar på ledningsanvisning och en spårbarhet i varje ärende som vi inte haft tidigare.”

Anders Åhmark

Öckerö Nät

Kontakta oss.

Boka en demo av vår plattform!

Kontakta ossStructure