VISION

Eningos vision

Läs mer om vår resa mot ett effektivt samhällsbyggande utan grävskador, de senaste förbättringarna av Eningo Utility Platform och vad som händer i Eningos blogg

toggle icon

Vår vision

Ett effektivt samhällsbyggande utan grävskador

Vårt bidrag till morgondagen blir att göra ledningsanvisningar så billiga att de alltid kan erbjudas, så snabba att alla efterfrågar dem och så säkra att ingen kan göra fel. Vi tror att processen för ledningsanvisning kan vara helt automatiserad om tio år. Det är vår mission.

green icon
2018

Eningo grundas

Sprunget ur ett samarbete med Öresundskraft bildas Eningo för att automatisera och standardisera den allt mer omfattande hanteringen av ledningsanvisningsförfrågningar i takt med att Ledningskollen.se blivit allt mer etablerad.

2022

Eningo Utility Platform 2.0 lanseras

Eningo Utility Platform 2.0 tas fram för att utöka stödet för ledningsägare. I och med detta omfattas hela processen för ledningsanvisning av plattformen, från inkommen förfrågan till färdig utsättning och återrapportering till frågeställare.

blue icon
green icon
2025

Ledningsanvisning kan göras helt digitalt

Vi tror att ledningar kan visas i frågeställarnas digitala system inom en snar framtid. Fördelarna i form av lägre kostnad, kortare ledtid och en säkrare metod gör att vi tror att metoden kommer växa snabbt.

2035

Den sista fysiska utsättningen i stadsmiljö

I takt med att värdet av digitala ledningsanvisningar blir tydligt kommer fältteknikers arbete alltmer skifta till att mäta in i stället för att sätta ut ledningar. Samtidigt som den sista utsättningen i stadsmiljö tror vi att den sista grävskadan har uppstått och vi är ett steg närmare vår nollvision för grävskador.

blue icon
section divider

OMDÖMEN

Vad våra kunder säger om oss

Vi på Eningo arbetar tätt ihop med våra kunder och ser deras utmaningar som våra. Vår strävan är att erbjuda våra kunder bästa möjliga stöd idag och imorgon.

author

Jonas Helldal

Fälttekniker, Falkenberg Energi

"Det är lätt att vara konservativ och vilja arbeta som man alltid gjort, saker ser ofta svårare ut än vad det är. Det som har överraskat är hur enkelt och smidigt det fungerar."


★★★★★

Mattias Lindqvist

Projektledare, Transtema Charge

"Automation av ärendehanteringen har reducerat vår arbetsbörda markant och reducerat kostnader för både oss och våra kunder. Den spårbarhet som plattformen erbjuder gör att vi alltid kan säkerställa hög kvalitet i arbetet."

★★★★★

Anders Åhmark

Projektledare, Öckerö Nät

”Eningos plattform har gjort att vi fått en mycket bättre översikt på våra förfrågningar på ledningsanvisning och en spårbarhet i varje ärende som vi inte haft tidigare.”


★★★★★

section divider

NYFIKEN?

Kontakta oss

Vi återkommer till dig så snart vi kan!

Maila till oss

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.